Yönetim Becerileri ( Koçluk-Liderlik)

Dijital Çağda Profesyonel Yönetim Becerileri ( Yöneticilik - Liderlik -Koçluk -Mentorluk )

Eğiitm farklı kitleler için üç ayrı versiyonda geliştirilmiştir.

Katılımcı sayısı: 7-10 kişilik gruplar

1. Kurumsal Şirketlere Özel 21. Yüzyılda Profesyonel Yönetim Becerileri ( Yöneticilik - Liderlik -Koçluk -Mentorluk )

Kurumsal Versiyonda Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Kendisine bağlı ekiple çalışan yöneticiler, satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları.

2. Kobilere Özel 21. Yüzyılda Profesyonel Yönetim Becerileri ( Yöneticilik - Liderlik -Koçluk -Mentorluk )

Micro Kobiler için Girişimci Modülü daha uygundur.

3. Aile Şirketleri -Start-Up ve Girişimcilere Özel 21. Yüzyılda Profesyonel Yönetim Becerileri ( Yöneticilik - Liderlik -Koçluk -Mentorluk )

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Eğitimin amacı her kategorinin kendi iş kültüründe yöneticilerin kendi tarzlarını maksimum verimlilik ilkesi doğrultusunda standart gelişim yöntemlerinden farklı olarak, kendilerine özel hazırlanmış bir gelişim aracı olmak ve  gelişim sürecini başlatmak ve hızlandırmak.  

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Sınıf İçi Uygulamalı Süre: Sıkıştırılmış 2 gün / Optimum süre 3 gün Online Süre 18 Saat 

İçerik Detayları:

 • Dijital Çağ ve Yeni İş Yapma Biçimleri 
 • İş Yapma ve İş Yaptırma Süreçlerimizdeki Dönüşüm
 • Dijital Dönüşüm ve İletişimin Zihinsel Boyutları
 • Uzaktan Yönetim - Uzaktan İletişim 
 • Dijital Süreçlerle Başarıya Bakış 
 • Başarı Algısı ve Dönüşüm 
 • Kurumsallık, Durumsallık &  Dönüşüm ve Uyum 
 • Yönetim Modelleri
 • Koçluk
 • Yöneticilik
 • Liderlik
 • Mentorluk 
 • Yönetimde Yeni Trendler 
 • Dönüşüm Sürecinde Yöneticilerde KPI ve Temel Beceriler
 • Koçluk - Uygulama Ve Problemler
 • Mentorluk - Uygulama Ve Problemler
 • Yöneticilik - Uygulama Ve Problemler
 • Liderlik - Uygulama Ve Problemler
 • Gruba Özgü Yönetim Modelinin Belirlenmesi ve Hayata Geçiş Süreci
 • Uzaktan Kalplere Dokunmak, Ekibi Konsantre ve Motive Tutabilmek 
 • Motive Edici Geribildirim Verebilme ( Özellikle Performans Sistemleri için)
 • Grup Dinamikleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Esneklik Geliştirmek
 • Ahenk Sağlamak
 • Kendini Bilmek / Başkalarını İyi Gözlemlemek
 • Başarılı Durumun Sistemi
 • Doğru ve Hızlı Karar Vermek
 • Duyusal Keskinlik & Kıvraklık 
 • Algı Tercihlerini Bilmek ve Hitap Etmek
 • Düşünce Stratejilerini Çözümlemek
 • Zaman Olgusu
 • Kitleleri Etkilemek ve İkna Kalıpları
 • Stratejik Sorularla Yönlendirmek
 • Optimum Özgüven Geliştirmek
 • Olumlu Yüksek Enerji
 • Motive Olmak ve Motivasyon Sağlamak
 • İletişim ve İlişki Yönetimi
 • Yöneticinin İçsel Gelişimi 
 • Ailem, İşim Ve Ben
 • Stres Yönetimi
 • İş ve İçsel Denge

    Genel Bilgi İçin : Eğitim İçin KOBİ sınıflandırılması 

a) Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

b) Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.”