Profesyonelin Yol Haritası

Profesyonelin Yol Haritası ( Öğrenen Profesyoneller ve İş Hayatına Uyum) 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Kurumunuzda çalışanların kurum kültürünü doğru algılamalarını sağlamak ve adaptasyon sürecini kısaltmak.

Bir iş hayatı simülasyonu içinde süreçleri hatalar yapmadan, kurumuna ve kendisine zarar vermeden öğrenmesini sağlamak.

Resmi Kurumlar için Protokol Modülü Eklenmektedir.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Tüm şirket çalışanları

Katılımcı sayısı: max 16  kişilik gruplar

Sınıf İçi Uygulamalı Süre: Sıkıştırılmış 2 gün / Optimum süre 3 gün

Online Uygulamalı Süre 12 Saat 

İçerik Detayları:

İş Dünyasına Yeniden Bakış (Yaratıcı Drama Çalışması) 
Profesyonellik ve Paydaşlık Süreci

 • Profesyonel İlişkilerin İş Yaşamımıza Katkıları Nelerdir?
 • İş Yaşamında Kimlerle ve Nasıl İlişkiler Kuruyoruz?
 • İş ve İlişki Odaklı Olmak
 • İş Arkadaşları İle İlişkiler
 • Ast-Üst İlişkileri
 • Koordinasyon
 • Ekip Ruhu

Kişisel Kalite ve Kişisel İmaj Yönetimi 

 • İlk İzlenimi Yaratmak
 • Profesyonel İmaj Tasarlamak
 • İş Yaşamında Profesyonel Görünüm
 • Takı ve Aksesuar Seçimi, Kullanımı (Kadın Erkek Tüm Aksesuarlar)
 • Kişisel Bakım
 • Kişisel Kalitenin Unsurları
 • Renklerin Dili ve İlişkilere Etkileri
 • Stil
 • Etkili Konuşma ve Diksiyon
 • Beden Dilinizi Kontrol Edebilmek ve Yönetmek
 • İnsanları ve Olayları Okuma Becerilerini Geliştirmek
 • Sözleri Dikkatli Kullanmak
 • Durumları Yönetmek
 • Kendimizi Organize Etmek
 • Profesyonel İfade ve Kişisel Lügatin Deşifre Edilmesi
 • Kişisel Tarzımız ve Bıraktığımız Etki
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Kendinin Lideri Olmak
 • Kendi Kendimizi Temsil Etmek
 • Özgüven
 • Özsaygı
 • Karizma
 • Bakış Açısı
 • Duygu Kontrolü

İlişki Yönetimi 

 • İşimize Bakmak
 • Şirkette Müşterilerimiz Kimlerdir ve İlişkilerin Profesyonelce Yönetilmesi
 • İlişki Yönetiminde Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerimiz Nelerdir?
 • İş Yaşamında Profesyonel İlişkilerin Sınırı Nasıl Belirlenir?
 • İlişkilerde Niyet: Kazan- Kazan Yaklaşımı
 • İş Yaşamında İlişkilere Etki Eden Duygular Nasıl Yönetilebilir?
 • Duygular-Düşünceler-Davranışlar ve İş/İlişki Süreçlerine Etkisi /Sonuçlar
 • Yaklaşımlar: Sempatik, Empatik ve Profesyonel Yaklaşım
 • Duygular-Düşünceler ve Davranışlar Nasıl Yönetilebilir?
 • Duygusal Zeka’nın (EQ) Profesyonel İlişkilere Katkısı Nedir?
 • İş Yaşamında Profesyonel İlişki Yönetimi Araçları Nelerdir?
 • Kişisel Açıklık ve Düşünce Açıklığı
 • Geri Bildirim
 • Savunma Mekanizmaları
 • Çatışma Yönetimi
 • Algılama, Düşünme, Hissetme Ve Uygulama
 • Temsil Sistemleri ve Aynalama

Bölümler ya da Şirketler Arası İletişim, İş Ve İlişki Yönetimi

 • Telefon Görüşmeleri Teknikleri
 • İyi Bir Dinleyici Olmak
 • Durumu Analiz Etmek
 • Çözüm Üretmek ve Geri Dönüş Yapmak
 • Maille Yapılan Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Doğru Bağlantılar Kurmak
 • Ortak Proje Yürütmek
 • Yazılı İletişim ve Rapor Yazımı

Eğitimi Kapatma 
Genel Değerlendirme