Profesyonel Etki Bırakmak ve İlişki Yönetimi

Profesyonel Etki Bırakmak ve İlişki Yönetimi

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Katılıımcıların profesyonel etki ve imaj kalitelerini artırarak kurum kültürünü beslemelerini sağlamak. Program kendi içinde 4 Modülden oluşmaktadır.

Sınıf İçi Eğitim İçin Süre Uygulamalı bir eğitim olduğu için katılımcı sayısına göre  süre uzayabilmektedir.

Her Modül İçin 6 Saatlik bir eğitim süresine ihtiyaç duyulmaktadır

Online Eğitim İçin Süre  Programın online yapılması durumunda uygulamaların bir kısmı programdan çıkarılmakta ve süre 1 modül için 3 saate düşmektedir. 

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri.

Sınıf İçi Eğitim Katılımcı sayısı:  Max 16 Kişilik gruplar

İçerik Detayları:

Modül 1. İzlenim ve İmaj Yönetimi 

 • İlk İzlenimi Yaratmak
 • İşimize Bakmak
 • Profesyonel İmaj Tasarlamak
 • Şık Olmak İçin İş Gardırobunuz
 • Kişisel Bakım
 • İnsanları Okuma Becerilerini Geliştirmek
 • Sözleri Dikkatli Kullanmak
 • Kendimizi Organize Etmek
 • Kişisel Tarzımız ve Bıraktığımız Etki
 • Gününüzün Yönetimi
 • İddialı Olmak

Modül 2. Yüz Yüze İlişki Yönetimi 

 • İşe En Uygun Kişi Olmak
 • Görüşmelerde Kalıcı Etki Bırakmak
 • Başkalarının Hatalarından Öğrenmek
 • En Uygun Kişiyle İş Yapmak
 • Usta Görüşmeci Olarak Ün Yapmak
 • Görüşmelere Bir Pazarlama Egzersizi Gibi Hazırlanmak
 • Kendinize Bir Hoş Geldin Partisi Ismarlamak
 • Acemilere Fırsat Tanımak
 • Para Ve Kalitenin Değerini Garantiye Alın
 • Katı Ama Adil Olmak
 • Soğukkanlı Olmak
 • Kendi Çözümümüze Değil Müşterimizin Sorununa Odaklanmak
 • Zamanı Doğru Kullanmak
 • Doğru Feedback Vermek

Modül 3. Toplantılar-Resmi Toplantılar

 • Toplantı Notu Tutmak
 • Toplantıya Başkanlık Etmek
 • Toplantıyı Sonuçlandırmak
 • Görev Dağılımı Ve Aksiyon Planı Hazırlamak

Toplantılar-Gayri Resmi Toplantılar

 • İşleri Kolaylaştıran Olmak
 • Ekip/Grup Toplantılarında Liderlik
 • İyi Bir Ekip Üyesi Olmak
 • Ekibe Sunuş Yapmak
 • Unutulmaz Bir Mini Eğitim Yapmak
 • Yakınlık Kurmak
 • İtibarınızı Arttırmak
 • Abartıya Kaçmadan Reklâm Yapmanın Yolları
 • Uzmanlık Alanının Ötesine Geçmemek

Topluluk Karşısında Olmak 

 • İşimiz ya da Konumuzla İlgili Hoş Bir Sunum Hazırlamak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Hatalardan Kaçınmak
 • Teknolojiyle Dost Olmak
 • Görsel Etkiyi Kullanmak
 • Sinirlere Hakim Olmak
 • Kendimizi İyi Tanıtmak
 • Teşekkür Etmek
 • Konferansa/Gruba Başkanlık Etmek
 • Konuşmacı Olarak Katılmak
 • Etkin Katılımcı Olmak
 • Bir Konferans/Seminer/Toplantı Organize Etmek
 • İyi Haber Anlatımı
 • Kötü Haberin Hassas Durumların Paylaşımı
 • İşin Bilirkişisi Olmak

İş Seyahatlerinde-İş Yemeklerinde 

 • Sıkıcı İş Gezilerini Sevimli Hale Dönüştürmenin Yolları
 • Seyahat Sırasında Profesyonel İmajı Korumak
 • Kişisel Güvenliği Sağlamak
 • Çalışmak, Dinlenmek Ve Eğlenmek
 • Yabancı Ziyaretçileri Gözlemek
 • Kültürü Tanımak
 • Etkili İlişkiler Kurmak
 • İş Eğlencelerinde Konuksanız
 • İş Eğlenceleri Organize Etmek
 • Sosyal Ortamlarda Şirketinizi Temsil Etmek
 • İş Yemeklerinde Şirketinizi Temsil Etmek

Modül 4. Şirketler Arası İletişim 

 • Telefon Görüşmeleri Teknikleri
 • İyi Bir Dinleyici Olmak
 • Durumu Analiz Etmek
 • Çözüm Üretmek ve Geri Dönüş Yapmak
 • Maille Yapılan Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Doğru Bağlantılar Kurmak
 • Ortak Proje Yürütmek
 • Yazılı İletişim ve Rapor Yazımı

Basın, İletişim Araçları Ve Politik Olunması Gereken Genel Durumlar

 • Radyo, Gazete ve TV Gibi Basın Karşısında Konuşurken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Basınla İlişki Kurmak
 • İş Ahlakı
 • Kulaktan Kulağa Duyurmak
 • Spekülasyon ve Kriz Yönetimi
 • Ortak Paydada Buluşabilmek