Problem-Sorun Çözümü, Kriz Yönetimi

Problem-Sorun Çözümü, Kriz Yönetimi

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Çalışanlara problem/sorun/kriz öncesi, problem/sorun/kriz anı, problem/sorun/kriz sonrası sürece, tüm yönleri ile hakim olma becerisi kazandırmak. Çalışanları teknik ve psikolojik olarak negatif süreçlere hazırlamak, çözüm odaklı çalışma prensiplerini uygular hale getirmek.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Orta ve üst seviye yöneticiler,  İç ve dış müşteriyle ilişki/ iletişim kuran tüm personel.

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 2-3 Gün

Online Süre : 8 Saat 

İçerik Detayları:

 • 21. Yüzyıl:  Problem/ Sorun Çözme Kriz Yönetme Çağı
 • Problem/ Sorun/ Kriz Nedir?
 • Yol açan etkenler, ilkeler
 • Problem/Sorun/Krizi Önleme
 • Problem/Sorun/Krizi Çözme
 • Alternatif sonuçların öngörülmesi
 • Durumun tanımlanması
 • Stratejilerin belirlemesi
 • Hazırlık
 • Çözüme yönelik alternatiflerin geliştirilmesi
 • Çözüme uygulanması ve sonuçların öngörüsü
 • Uygulamalar
 • Uygulama sonrası takip