Performans Değerlendirme Yöntemleri

Performans Değerlendirme Yöntemleri 

Eğitimin Amacı
Çalışanlara performans ve verimlilik artışı ile sonuçlanan sistematik bir yöntemi kavratmak. Performans değerlendirme sürecini yöneticilerin online- yüzyüze en etkin ve verimli yönetmelerini sağlamak.

Katılımcı Profili
Personel Değerlendirmesi  yapan  ilk \ orta \ üst kademe  yöneticiler.

Katılımcı sayısı: max 16  kişilik gruplar

Sınıf İçi Uygulamalı Süre: Sıkıştırılmış 2 gün / Optimum süre 3 gün

Online Uygulamalı Süre: 12 Saat 

Eğitimin Yöntemi
Eğitimde, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve eğitimi zevkli hale getirmek için interaktif yöntem uygulanmakta, ayrıca katilimi artırmaya yönelik yaratıcı drama sosyodrama oyunları, grup çalışmaları, sunuşlar, rol oynamalar, yaratıcılık geliştirme programları gerçekleştirilmektedir. 

İçerik Detayları

Performans Değerlendirmenin Önemi

Sistematik Değerlendirme Yöntemi

Performan Kritelerinin, KPI 'ların Belirlenmesi 

Değerlendirme Sisteminin Adımlarının İncelenmesi

Değerlendirme Görüşmesinin  Uygulaması ( Online - Yüzyüze ) 

Uygun Formların ve Prosedürün Oluşturulması

Birlikte Aksiyon Planı Oluşturma

Değerlendirme

İşbölümü 

Kapanış