Perakende E-Ticaret Okulu

Perakende & Mağazacılık  Okulu

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Mağaza çalışanları ve Mağaza Yöneticileri olmak üzere iki ayrı modülü bulunmaktadır.

1. Fiziki Mağazalara Özel Versiyonu ( Çalışan / Yönetici Modülleri) 

2 E-Ticaret İle Pazar Yerinde Satış Yapan Mağazalara Özel Versiyonu   ( Çalışan / Yönetici Modülleri)  olmak üzere iki ayrı verisyonda dört modülü vardır. 

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 5 Gün Online Süre  40 Saat

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Bu program mağaza yöneticiliği veya koordinatörlüğü görevinde bulunan veya aday olan kişilerin hedefler doğrultusunda ve etkin bir liderlik anlayışıyla mağaza yönetimini gerçekleştirebilmesi.

İçerik Detayları:

 • Dünyada Pazarlama Anlayışının Gelişimi ve Türkiye
 • Evrensel Pazarlama Araçları 
 • Pazarlama ve Satış Fonksiyonları Üzerine Genel Bakış
 • Dijital Dünya İle Perakende Mazağazacılık Anlayışında Dönüşüm Süreci
 • Fiziki ve Sanal Mağazası Olan Markalara Özel Uygulamalar
 • Satış Danışmanında Bulunması Gereken Temel Özellikler
 • Gerçek Ve Sanal Dış Görünüm / Temsil Sorumluluğu
 • Profesyonellik ve Satışçılık / Esnaflık  
 • Müşterilerin Satın Alma Yaklaşımının /Davranışının Belirlenmesi
 • Müşteri ve Hedef Kitle Kimdir?
 • Türk İnsanının Özellikleri /Yabancılardan Farkları
 • Zor İnsanlara Yaklaşım
 • Canavar Müşteri Kavramı 
 • Kanlı Okyanusta Ayakta Kalma Stratejileri 
 • Müşteri İle İletişim ve Engeller
 • Deneyim Süreci Yönetimi 
 • İletişim Becerileri
 • Dinleme ve Anlama
 • Beden Dili & Beyin Dİli E -Ticarette Sözsüz İletişim 
 • Satışın Unsurları - Yüzyüze ve E Ticaret Farkları 
 • Algılama Yönetimi ve İkna 
 • Pazar Yeri ve Pazar Stratejileri 
 • Satın Alma Süreci İkna Etmenin Sosyal Yönü
 • Müşteri İlişkilerinde İlk Beş Saniyenin Önemi 
 • Müşteri Gözüyle Mağaza Satış Elemanlarını Değerlendirme Kriterleri
 • Müşteriye Gösterilen "İlgi"nin Önemi
 • Müşterimizin Gözüyle Bakabilmek
 • Perakendecilikte Satışın Unsurları
 • Müşteri Kimdir ve Ne Bekler?
 • Satış Görüşmesi
 • Fayda Kavramı
 • Fayda ve Özellik İlişkisi
 • Fayda Kavramının Özellikle İlişkilendirilerek Sunuşu
 • Faydaların Satış Üzerindeki Belirleyici Etkisi
 • Müşteri İlişkilerinde Durumsallık
 • Müşteri İtirazlarının Değerlendirilmesi
 • Müşteri İtirazlarını Karşılama ve Çözme Teknikleri
 • Müşteri Oyunlarından Korunmanın Yolları
 • Satışın Sonuçlandırılması