Öfkeli Müşterilerle İletişim ve Duygu Yönetimi

Öfkeli Müşterilerle İletişim ve Duygu Yönetimi

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Çalışanların öfkeli müşterilerin duygularını anlama, olumsuz duyguları olumlu yöne çevirebilme, duygularla başa çıkma becerilerinİ geliştirmek.

 Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Call Center Çalışanları

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 1-2 Gün

Online Süre: 8 Saat 

İçerik Detayları:

 • Birey İçin Duygu Yönetimi Ve Kendimizi Sakinleştirme
 • Duygunun Beynimizde Ve Hayatımızda Oluşum Süreci
 • Duygularımızı Etkileyen Deneyimler (Klasik Şartlanma, Operant Şartlanma Ve Model Alma)
 • Olumlu ve Olumsuz Duyguların Mesajları
 • Duygular Yaşanırken Bedende Meydana Gelen Psikolojik ve Fizyolojik Değişiklikleri Fark Etmek
 • Düşünceler Yoluyla Oluşan Olumsuz Duygularla Başa Çıkma Yöntemleri
 • Zihin İçi Konuşmalardaki Düşünme Hatalarını Bulma Yöntemleri
 • Olumsuz Duyguların Etkisini Azaltma Yöntemleri
 • Beynimizdeki İç Konuşmalardaki Ses Niteliklerini Beyindeki İmgeleri Doğru Konumlandırma ve
 • Anlamları Genişletmek
 • Olumsuz Zihin İçi Konuşmaların, Olumlama Cümleleri İle Nasıl Değiştirileceğini Öğrenmek
 • Seçim Yapmak-Olumsuz Duygular Karşısındaki Davranış Seçenekleri
 • Seçim Yapmak-Davranış Seçeneklerinin Avantaj Ve Dezavantajlarını Öğrenmek
 • Olumsuz Duyguları İçe Atmadan ve İma Etmeden Doğru İfade Etmenin Yollarını Öğrenmek;
 • Duygu İfadesinde 4D Modelini Uygulamalarıyla Tanımak
 • Yaşanmış Deneyimlerle Oluşmuş Olumsuz Duyguları Çözebilmek İçin; Olumsuz Duyguların
 • Bedendeki Yerlerini Bulmak, Niteliklerini Fark Etmek ve Değiştirmeyi Öğrenmek
 • Olumsuz Duyguların Sonucunda Oluşabilecek Saldırganlık Davranışı İle Nasıl Başa Çıkılacağını
 • Uygulamalarıyla Öğrenmek
 • Olumlu Duyguları Artırmak İçin; Rahatlık, Özgüven, Neşe, Huzur Ve Umut Duygularını Artırma
 • Egzersizlerini Uygulamalarıyla Öğrenmek
 • Olumsuz Duygularla Başa Çıkmak İçin Çözüm Önerileri Geliştirmek Ve Bireysel Gelişim Planını Hazırlamak
 • Kızgın Müşterilerin Öfkelerini Yönetmek
 • Müşteri Çeşitleri
 • Müşteri Neler Bekler?
 • Müşterileri Kızdıran İfadeler
 • Neden Kızarlar? Nelere Kızarlar?
 • Ne Söylersek Kızdırmayız?
 • Kızgın Müşterilere Karşı Ne Yapalım?
 • Sakinleştirme Tekniği
 • Yapılacaklar -Yapılmayacaklar
 • Yetkili Biriyle Görüşmek İstiyorsa
 • Şimdi De Bana Hakaret Ediyor/Kişisel Algılamama
 • Sonra Gelen Müşteri
 • Suçu Ne - Ne Yapmak Gerek
 • Telefonda Etkin Müşteri Hizmetinin Temel Kuralları
 • Öncelikler
 • Aceleye Getirmek
 • Dostça Davranmamak
 • Meşgul Olmak
 • Jargon Kullanmak
 • Teşekkürün Önemi
 • Telefonda Havayı Yumuşatmak
 • Negatifi durumu pozitife çevirek görüşmeyi sonlandırmak