İş Dünyasında İletişim ve  İmaj Yönetimi 

İş Dünyasında İletişim ve  İmaj Yönetimi 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Kurumunuzda çalışanların kurum kültürünü doğru algılamalarını sağlamak.

Kişiler, bölümler ve kurumlar arası iş ve ilişki yönetimi, kişisel kalite ve imaj yönetimi konularında bilgi vermek.

İşini profesyonel boyuta dönüştürmesi için yönetici ve ekibinin eksik taraflarını tamamlamak, geliştirmek

Bir iş hayatı simülasyonu içinde süreçleri hatalar yapmadan, kurumuna ve kendisine zarar vermeden öğrenmesini sağlamak.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili: Tüm şirket çalışanları

Katılımcı sayısı: Max 16  kişilik gruplar

Sınıf İçi Uygulamalı Süre: Sıkıştırılmış 2 gün / Optimum süre 3 gün

Online Uygulamalı Süre 12 Saat 

İçerik Detayları:

İş Dünyasına Yeniden Bakış (Yaratıcı Drama Çalışması)

Profesyonellik ve Paydaşlık Süreci

Profesyonel ilişkilerin iş yaşamımıza katkıları nelerdir?

İş yaşamında kimlerle ve nasıl ilişkiler kuruyoruz?

İletişim Biçimleri? 

İlişki Yönetimi

    İş ve ilişki odaklı olmak

    İş arkadaşları ile ilişkiler

    Ast-üst ilişkileri

Etkin İletişim Becerileri 

Koordinasyon (Ekip içerisindeki koordinasyonu sağlama becerisi bir nevi liderlik becerisi)

Ekip Ruhu

Kişisel Kalite ve Kişisel İmaj Yönetimi 

İlk İzlenimi Yaratmak

Profesyonel İmaj Tasarlamak

İş Yaşamında Profesyonel Görünüm

Takı ve Aksesuar Seçimi, Kullanımı (Kadın Erkek Tüm Aksesuarlar)

Kişisel Bakım

Kişisel Kalitenin Unsurları

Renklerin Dili ve İlişkilere Etkileri

Stil

Etkili Konuşma ve Diksiyon

Beden Dilinizi Kontrol Edebilmek ve Yönetmek

İnsanları ve Olayları Okuma Becerilerini Geliştirmek

Sözleri Dikkatli Kullanmak

Durumları Yönetmek

Kendimizi Organize Etmek

Profesyonel İfade ve Kişisel Lügatin Deşifre Edilmesi

Kişisel Tarzımız ve Bıraktığımız Etki

Etkili Zaman Yönetimi

Kendinin Lideri Olmak

Kendi Kendimizi Temsil Etmek

Özgüven

Özsaygı

Karizma

Bakış Açısı 

Algılama ve Farkındalık 

Duygu Kontrolü