Etkili Soru Sorma Stratejileri

Etkili Soru Sorma Stratejileri

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Çalışanların iş hayatında ulaşmaları gereken bilgilere ulaşmalarını sağlayacak etkili soru sorma becerilerini geliştirmek, iletişim becerilerini güçlendirmek.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Her seviyedeki çalışan.

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 1 Gün

Online Süre:8 Saat

İçerik Detayları:

 • Soru Nedir?
 • Neden Sorarız? Amacımız Ne?
 • Soru Türleri
 • Soru Sorma Kuralları
 • Soru Sorma Konusunda İpuçları
 • Soru Sırasında Etkin, Eleştirel Dinleme
 • Dinleme Türleri
 • Algılama, Algılamayı Oluşturan Temel Öğeler
 • Algılama Çerçevesi
 • Baskın Algılama Kanalları
 • Algılamaya Engel Yaratan Durumlar
 • Sözsüz İletiler
 • Sormadan Önce Hazırlanma Süreci / "İkna"
 • Davranış Modelleri
 • Destekleyici Öğeler
 • Dinleme Becerileri Geliştirmek
 • Doğru Sorular / Örnekler