Etkili Görüşme Teknikleri

Etkili Görüşme - Mülakat Teknikleri:

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: İnsan Kaynakları ekiplerine, ihtiyaca en uygun çalışanı seçebilmeleri amacıyla, mülakat sürecini doğru ve etkili bir biçimde yönetmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: İnsan Kaynakları departmanı çalışanları.

Katılımcı sayısı: 7-10 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 2 Gün

Online Süre : 6 Saat 

Zip Oturum : 2 saat 

İçerik Detayları:

Görüşme -Toplantı  (Mülakat-Müzakere-Münazara)  Nedir?

 • Karşılaştığımız Kavramlar : Görüşme / Toplantı / Müzakere / Münazara / Mülakat Nedir ?
 • İş Dünyasında Yerlerine Göre Toplantılar: Online - Yüzyüze - Toplantı Salonları - Ofis - Dış Mekan 
 • Toplantı Yönetimi ve Etkili Görüşme İçin Dikkat edilmesi gereken detaylar 
 • Türlerine Göre Toplantılar ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 • Sorun Çözme & Kriz Süreci Görüşmeleri Yöntemleri
 • Şikayet Yönetimi 
 • Kötü Durumu Anlatma 
 • Göreve Çağrı Toplantıları 
 • Propaganda & işbirliği Toplantıları 
 • Motivasyon 
 • İşbirliği Görüşmeleri 
 • Ürün Lansmanı 
 • Ajansa Brief Verme Toplantıları 
 • Müzakere Arabuluculuk Toplantıları 
 • Satınalma Toplantıları 

Görümeyi Sonuçlandırmak 

 • Zaman Yönetimi
 • Etkin Anlama ve Aksiyon Planı Çıkarmak 
 • İşbirliği / İş Planı Görev ve Sorumlulukların Dağıtılması 
 • Toplantı Notlarının Yazılması ve İletilmesi 
 • İş Takibi ​​
 • Görüşme Hataları 
 • Uygulama/Simülasyon