Ekip Yönetimi ( Takım Yönetimi) 

Dijital Çağda Ekip Yönetimi ( Takım Yönetimi) 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Takım çalışmasını ayrıntılarıyla incelemek, kurumsal mükemmellik için ne kadar önemli bir faktör olduğunu açıklamak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak. Uzaktan çalışma modelinde de takım performansını ve motivasyonunu maksimum seviyede tutabilmek.

Bu programın mevcut bir takımla birlikte uygulanan modülünün yanı sıra sadece yeni takım lideri olan,olacak yönetcilere özel olmak üzere iki ayrı uygulama modülü vardır. 

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Kurumların her kademesindeki çalışanlar.

Katılımcı sayısı: Max 16 kişilik gruplar 

Sınıf İçi Uygulamalı Süre: Sıkıştırılmış 2 gün / Optimum süre 3 gün

Online Uygulamalı Süre 12 Saat 

İçerik Detayları:

 • "Takım*Ekip" Nedir?
 • Organizasyonlarda Takım Çalışması Neden Önemlidir?
 • Takım Türleri Nelerdir?
 • Takım Olmanın Gereklilikleri Nelerdir?
 • Bir Takım Üyesi Olmak Nedir?
 • Takımların Gelişim Aşamaları Nelerdir?
 • Takım Etkinliğinde Aranan Özellikler Neleridir?
 • Takım Araçları Nelerdir?
 • Takım Çalışmasını Destekleyen Liderlik Becerileri Nelerdir?
 • Takım Çalışmasını Destekleyen Motivasyon Becerileri Nelerdir?
 • Takım Çalışmasını Destekleyen Karar Alma Becerileri Nelerdir?
 • Etkili  Bir Takım Nasıl  Olunur? 
 • Takım Çalışması Ortamı Yaratmak 
 • Yüzyüze Çalışma Ortamlarında 
 • Online- Uzaktan Çalışma Ortamlarında 
 • Birlikte Başarmak
 • Birlikte Kazanmak 
 • Takım Oyunları & Online Motivasyon Toplantıları 
 • Yüz yüze & Online Performans Değerleme 
 • Her koşulda Takım Hastalıkları 
 • Takımı Toparlamak Yeniden Organize Etmek
 • Sürüdürülebilir Başarıyı Yakalamak ve Performansı Maksimize Etmek