Eğitimcinin Yol Haritası

Eğitimcinin Yol Haritası ( Hızlandırılmış Yoğun Eğitimcinin Eğitimi)  

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Katılımcılara, eğitim ve sunuşlarında amaçladıklarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan metot ve araçları uygun ve etkili bir biçimde kullanmalarına yönelik bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Eğitim becerileri konusunda güven ve yetkinlik kazanmaya ihtiyacı olan kurum içi ve kurum dışı eğitim veren eğitimciler, süreç liderleri

Uygulamalı Sınıf İçi Katılımcı sayısı: 7-10 kişilik gruplar için 3 gün / 8-12 kişi üzeri gurıplar 4 gün 

Online Süre: Online sürede katılımcılar eğitim uygulamaları için yapacakları çalışmaları ofline yapacaklardır. Bu nedenle ğitimin on line süresi 15 saat  ve Her gün 4-4.5 saat gibi düşünülmelidir. Bunların dısında katılımcılar yine 3/ 4  gün boyunca eğitimdeymiş gibi düşünerek ekstra plan yapmamalıdırlar.   

İçerik Detayları:

Öğrenme Kavramı

 • Öğrenmenin Temelleri
 • Nasıl ve Niçin Öğreniriz
 • Dijital Çağda Öğrenme 
 • Online - Uzaktan - Sınıfiçi Öğrenme / Öğretme Sistemleri 

Eğitmenin Temel Nitelikleri/Kişisel Donanım 
Eğitimciliğe Hazırlık 

 • Değişim ve İletişimin Zihinsel Boyutları
 • Algı Yönetimi ve Stratejik Düşünce Yöntemleri
 • Bir Yönetim Modeli Olarak Eğitim Koçluğu
 • Katılımcı Eğitim Sürecinin İzlenmesi
 • Eğitim İhtiyaçlarının Analizi-Homojen Olmayan Gruplarda Seviye Belirleme
 • Motive Edici Geribildirim Verebilme ( Özellikle Performans Sistemleri İçin)
 • Başarının Bakış Açısı Seçenekleri

Hazır /Standart Eğitimlerin İçselleştirilmesi Ve Adaptasyon Süreci 

 • Sınıf İçi Eğitim- Online Eğitim - Uzaktan Eğitim Yapıları Eğitim Dinamikleri
 • Yetişkin Eğitimi
 • Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi
 • Eğitim Yöntemleri
 • Sınıf İçi Eğitim- Online Eğitim - Uzaktan Eğitim Yapıları 
 • İçerik Destekleyici Materyal Geliştirme Yöntemleri
 • Eğitime Yaklaşım Ve Eğitim Felsefesi
 • İletişim Becerileri

Online - Uzaktan- Sınıfiçi  Eğitimde Etkili Sunuş Becerileri

 • Duruş - Hareket – İfade
 • Beden Dili Jest ve Mimiklerin Kullanımı
 • Altın Kurallar
 • Ön Hazırlık-Son Hazırlık
 • Uyum Sağlama
 • Başlama – Bitirme
 • Etkili ve İkna Edici Bir Program Nasıl Hazırlanır?
 • Etkili Ses Nefes Kullanımı
 • Etkili Konuşma ve Diksiyon
 • Beden Dili

Uzaktan- Online - Sınıfiçi Eğitimde Eğitimcinin Sahne Performansı - Eğitimi/Programı Uygulama Becerileri

 • Yapı Taşlarını Yerleştirme
 • Dikkatleri Canlı Tutma Yöntemleri
 • Tarz - İçerik - İzleyicilerin Katılımını Sağlama
 • Görsel Malzeme Kullanımı
 • Gruba Göre Salon Düzeni
 • Soru-Cevap Teknikleri
 • Zorlayıcı Sorularla Baş Etme Yöntemleri
 • Grup Sunumları Konularının Belirlenmesi

Eğitim Hedeflerinin İş Hedeflerine Uygunluğunun Belirlenmesi Yeni Eğitim AR-GE Süreci

 • Veri Toplama
 • Veri Analizi, Değerlendirme ve Yorumlama Süreci

Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Yönetimi Eğitim Tasarımı

 • Sınıf İçi Eğitim- Online Eğitim - Uzaktan Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Eğitim Yönteminin Seçimi
 • Eğitimin Tasarlanması
 • Eğitim Planının Oluşturulması
 • Eğitim Hedeflerini Oluşturma

Eğitimin Uygulanma Süreci Ve Yönetimi 

 • Sınıf İçi Eğitim- Online Eğitim - Uzaktan Eğitim Açılışı, Anlatma/Aktarma Yöntemleri, Aralar, Katılanların Teşviki
 • Aktif Öğrenme Atmosferinin Yaratılması
 • Tanışma, Isınma, Oyunlar
 • Rahatlama ve Gevşeme Egzersizleri
 • Buz Kırıcılar
 • Güven Oyunları
 • Zor Kişilerle İletişim
 • Yaşayarak/Deneyimleyerek Öğrenme-Öğretme
 • Grup Eğitimi/Birey Eğitimi
 • Eğitimde Grup Çalışması
 • Olası Problemlerin Çözümü

Eğitimi Kapatma 
Genel Değerlendirme