Eğitimci Gelişim Okulu

Eğitimci Gelişim Okulu

Bu program eğtimleri kendi iç ekibi ile yürütmek, kariyerine eğitimci olarak devam etmek isteyen kurum ve kişiler için tasarlanmıştır. 

Eğitimde oyun modellemesi yapay zeka oyun modelleme sistemini kapsamaktadır. Verilen algoritma ile eğitimc bir oyun yazılımcısı ile yeni bir oyun geliştirebilir. 

Modüllerin tamamı ya da bir kısmı alınabilir. 

Modül 1 Öğrenmeyi Öğrenme 

Modül 2 Eğitim İçerik Yönetimi Ve Tasarımı

Modül 3 Eğitimde Materyal Ve Oyun Tasarımı 

Modül 4 Eğitimde Yaratıcı Drama Ve Mİchael Chekhov Tekniği İle Oyun Modül

Modül 5 -1 Eğitim Öyküleri Yazımı Ve Dramatizasyon Teknikleri 

Modül 5-2 Eğitimler İçin Role Play Hazırlama 

                   Eğitimler İçin Vaka Yazımı Ve Senaryo Oluşturma 

Modül 6  Eğitimde Etkili Konuşma Ve Sunum Becerileri 

Modül 7  Eğitimcinin Sahne Performansı 

               Eğitimcinin Programını Uygulama Becerisi 

Modül 8 Eğitim Sonu Değerlendirme Ve Koçluk Süreci Yönetimi 

PROGRAM HAKKINDA 

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Eğitim becerileri konusunda güven ve yetkinlik kazanmaya ihtiyacı olan kurum içi ve kurum dışı eğitim veren eğitimciler, süreç liderleri.

Katılımcı sayısı: 7-8 kişilik gruplar. Max 12 kişi 

Süre: Modüller Halinde İçerikte Belirtilmiştir. Eğitimler uygulamalıdır. Özet geçilmediği taksidrde online yapılması süreyi kısatmamaktadır. Her modülün süresi modül içinde belirtilmiştir. 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Katılımcılara, eğitim ve sunuşlarında amaçladıklarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan metot ve araçları uygun ve etkili bir biçimde kullanmalarına yönelik bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması.

İçerik Detayları:

Modül 1: Öğrenmeyi Öğrenme
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :2 Gün  / Online 16 Saat 
1. Öğrenme

 • Öğrenme Nedir?
 • Öğrenmenin Temelleri
 • Öğrenmenin Etkenleri
 • Öğrenmenin Kuramsal Temelleri
  • Klasik Kuramlar
  • Modern Kuramlar

2. Zeka Ve Öğrenme

 • Zeka Nedir?
 • Modern Zeka Kuramları Ve Öğrenme

3. Eğitimde Androgojik Yaklaşım (Yetişkin Eğitimi)

 • Yetişkin Eğitimi Nedir?
 • Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri
 • Yetişkinleri Eğitime Hazırlamak
 • Yetişkinlerin Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi
 • Yetişkin Eğitimi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
 • Yetişkin Eğitiminde Etkili İletişim
 • Yetişkin Eğitiminde Etkili İletişimin İlkeleri
 • Yetişkin Eğiticisinde Bulunması Gereken Özellikler
 • Yetişkinler Eğitiminde Kullanılması Gereken Materyal Ve Oyun Çeşitleri

Modül 2: Eğitim İçerik Yönetimi Ve Tasarımı
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :3 Gün  / Online 24 Saat 
1. Eğitimin Planlanması

 • Eğitime Yaklaşım Ve Eğitimin Felsefesi
 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Eğitim Politikasının Belirlenmesi
  • (Eğitimde Gerçekleştirilecek Amaçlar Ve Varılacak Hedefler İçin)
  • Eğitim Hedeflerinin İş Hedeflerine Uygunluğunun Belirlenmesi
  • Eğitim Sorumlularının Belirlenmesi
  • Eğitim Konuları Ve Eğitim Tipleri
  • Eğitimin İlkelerinin Belirlenmesi
  • (Mevcut Eğitimler İçin)
  • Eğitim Hedeflerinin İş Hedeflerine Uygunluğunun Belirlenmesi
  • Hedef Kitle Ve Seviyenin Belirlenmesi
  • Eğitimde Amaçlar Ve Hedefler
  • Geliştirilecek Konular Ve Eğitim Yöntemleri
  • Eğitim İlkelerinin Belirlenmesi
  • Eğitim Önceliklerinin Belirlemesi
  • Eğitim Bütçesinin Belirlenmesi

2. Eğitimin Programlaması Ve Tasarımı 

 • Eğitim İçeriğinin Belirlenmesi
 • Eğitim İçeriğine Uygun Ar-Ge Çalışması Yapılması
 • Eğitim Dokümantasyonun Hazırlanması
 • Eğitimin Uygulanacağı İhtiyaç Duyulan Yer-Yöntem Gereksinimlerinin Belirlenmesi/Mevcut Alanlara Uygun Yöntem Seçimi (Indoor-Outdoor)
 • Eğitimde Kullanılacak Sunumun Hazırlaması
 • Eğitim Akış Şeması Ve Tüm Materyallerin Sıralanması
 • İçeriğin Provası
 • Eğitim Alanının / Salonun – Ortamın Hazırlanması
 • Eğitim Araçlarının Kontrolü

Modül 3: Eğitimde Materyal Ve Oyun Tasarımı
 Uygulamalı Sınıf İçi Süre :3 Gün  / Online 24 Saat 
1. Eğitim İçin Materyal Oluşturma Hazırlık Süreci 

 • Doğal Materyal Biriktiriciliği
 • Malzemelerin Seçimi Ve Materyale Dönüştürülmesi
 • Plastik Sanatları Kullanarak Materyal Oluşturma
 • Kartlar - Grafikler Ve Fotoğraflar Hazırlama
 • Yazılı Görseller Oluşturma Yöntemleri
 • Görsel Metaforlar Oluşturma
 • Kavram Haritaları Hazırlama Teknikleri
 • Film - Çizgi Filmlerin Materyale Dönüştürülmesi
 • Enstrüman Ve Müzik Kullanımı
 • Kukla Ve Oyuncak Hazırlama Yöntemleri

2. Oyun

 • Oyun Nedir?
 • Oyunun Etimolojisi
 • Oyunun Özellikleri
 • Oyunun Kazandırdıkları
 • Oyun Ve Öğrenme Süreci
 • Oyun Tasarımında 4 Temel Ekol Ve Uygulamaya Dönüşümü

3. Oyun Tasarımı

 • Oyun Stratejisi
 • Oyunun Aşamaları
 • Oyunun Temasını Belirleme
 • Kurgulama
 • Oyun Hazırlama Süreci
 • Başarılı Oyunların Özellikleri

4. Oyun İle Katılımcıların Analizi 
5. Süreçlerin Oyunlar Üzerinde İncelenmesi 
6. Uygulama 

Modül 4: Eğitimde Yaratıcı Ve Sosyodrama Uygulamaları
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :3 Gün  / Online 24 Saat 
1.Eğitimde Drama

 • Drama Nedir?
 • Yaratıcı Drama Nedir?
 • Sosyodrama Nedir?
 • Eğitim Yaklaşımlarında Drama'nın Gelişimi
 • Drama'nın Genel Özellikleri Nelerdir?
  • Oyun Nedir?
  • Eğitimde Oyun Nedir?
  • Rol Oynama / Oynatma Nedir?

2. Eğitimde Drama Uygulamaları 

 • Yaratıcı Drama Uygulamaları
 • Sosyodrama Uygulamaları

3. Eğitimler İçin Oyun Geliştirme 
4. İletişim Becerileri 
5. Eğitimde Brief Verme 

Modül 5–1: Eğitim Öyküleri Yazımı, Dramatizasyon Teknikleri
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :2 Gün  / Online 16 Saat 

1. Eğitim Konsepti Ve İçeriğinin İncelenmesi 

 • Hedef Kitlenin İncelenmesi
 • Öykü İçin Kullanılabilecek Her Türlü Veri Ve Malzemenin Toplanması
  • Metin İncelemesi, Araştırma
   • Üslup Ve Konusu
   • Konuyu İşleme
   • Yapıt, Dil, Üslup, Dramatik Kurgu Vb Açısından Yaratıcı Öğeler
   • Öz Ve Biçim Açısından Uygunluk
  • Masa Başı Çalışması

2. Dramaturgi 

 • Dramaturgi Nedir?
 • Dramaturgi Kriterleri Nelerdir?
 • Dramaturgide Netlik Nasıl Sağlanır?
 • Dramaturgi'nin Örgütsel Değerini Anlamak

3. Olay Kriterleri

 • Birlik Ve Bütünlük
 • Nedensellik

4. Sıradan Materyallerden Sıra Dışı Öyküler Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler

 • Alt Hikayeyi Bulmak
 • Alt Duyguyu Bulmak
 • Hareketleri Belirlemek
 • Atmosferi Hazırlamak
 • İçselleştirmek
 • Kurgu

5. Uygulama 

 • Veri Ve Malzemenin Öykü Yazım Sürecinde Kullanılması
 • Herhangi Bir Olay Ya Da Vakadan Öyküye Geçiş Yapmak
 • Dünya Tiyatro Çalışmalarından Seçilen Örnekler Üzerinden Çalışmak

6. Yeni Eğitimler İçin Repertuar Geliştirme Ve Gelişim Süreci 

 • Dünya Görüşü
 • Kişisel Yaratıcılık
 • Bilimsel Yetenek
 • Bilişsel Yetenekler Arasında Bağ Kurma

Modül 5–2: Eğitimler İçin Role Play Hazırlama - Vaka Yazımı Ve Senaryo Oluşturma
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :2 Gün  / Online 16 Saat 

1. Sık Yaşanan Durumlar 

 • Sık Yaşanan Durumların Belirlenmesi
 • Sık Sorulan Soruların Belirlenmesi Ve Cevaplanması
 • Sık Yaşanan Durumlarda Beklenen Yaklaşımların Ve Açıklamaların Belirlenmesi
 • Sık Yaşanan Durumların Kazandırdıkları

2. Role Play Hazırlama Süreci 

 • Role Play Nedir?
 • Role Play Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?
  • Standart Role Play
  • Kontrollü Role Play
  • Aşamalı Role Play
  • Spontan Role Play
 • Role Play Yazım Teknikleri
 • Role Play Uygulama Teknikleri
 • Role Play Değerlendirme Ve Brief Verme Yöntemleri

3. Vaka Yazımı Süreci 

 • Müşteri Şikayetleri, Gizli Müşteri Çalışmaları Vb Verilerinin İncelenerek Problemin Analizi
 • Vaka Yazımı Nedir?
 • Vaka Yazım Teknikleri
 • Çözüm Ve Analiz Yöntemleri
 • Değerlendirme Ve Brief Verme Yöntemleri

4. Senaryo Hazırlama Süreci 

 • Senaryo Konusunun Belirlenmesi
 • Pitching
 • Senaryo Temasının Belirlenmesi
 • Snopsis – Tretman - Senaryo Süreci
 • Script Contest Hazırlanması
 • Kurgu Ve Senaryo Yazım Süreci
 • Senaryonun İş Dünyasına Adaptasyonu
 • Sorunun - Çözümün Sorulması
 • Değerlendirme Ve Brief Verme Yöntemleri

Modül 6: Eğitimde Etkili Konuşma Ve Sunum Becerileri
Uygulamalı Sınıf İçi Süre : 2 Gün  / Online 16 Saat 
1.Etkili Konuşma

 • Etkili Ses Nefes Kullanımı
 • Ses Açma Çalışmaları
 • Etkili/Güzel Konuşma İçin Duruş - Hareket – İfade
 • Güzel Konuşma Boyutu
 • Güzel Konuşmaya Giriş
 • Ses Organlarını Geliştirme
 • Dil - Çene – Dudak
 • Solumayı Düzeltme
 • Diyaframdan Soluma
 • Ses Çıkışını Düzeltme
 • İşitilebilme – Yükseklik
 • Ses Perdesi – Bükümlülük
 • Hoşa Gitme – Tını - Söyleme Hızı
 • Diksiyon
 • Söyleniş-Fonetik
 • Boğumlanma – Vurgu - Durak - Ulama
 • Söyleme Kusurları

2. Etkili İletişim 

 • Toplum Önüne Çıkma Korkusu
 • Duygu – Jest - Mimik Uyumu Yaklaşımı
 • Duygu Uyumu
 • Duygu Uyumu Çalışması
 • Jest - Mimik Uyumu
 • Anlatım Jest Mimikleri
 • Duygu Jest Mimikleri
 • Konuşmaların Planlanması
 • Başlangıç
 • Gelişme
 • Sonuç

3. Etkili Ve İkna Edici Bir Program Nasıl Hazırlanır?

Modül 7: Eğitimcinin Sahne Performansı / Programı Uygulama Becerileri
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :3 Gün  / Online 24 Saat 

 • Yapı Taşlarını Yerleştirme
 • Dikkatleri Canlı Tutma Yöntemleri
 • Tarz - İçerik - İzleyicilerin Katılımını Sağlama
 • Görsel Malzeme Kullanımı
 • Gruba Göre Salon Düzeni
 • Soru - Cevap Teknikleri
 • Zorlayıcı Sorularla Baş Etme Yöntemleri
 • Grup Sunumları Konularının Belirlenmesi
 • Açılış, Anlatma/Aktarma Yöntemleri, Aralar, Katılanların Teşviki
 • Aktif Öğrenme Atmosferinin Yaratılması
 • Tanışma, Isınma, Oyunlar
 • Rahatlama Ve Gevşeme Egzersizleri
 • Buz Kırıcılar
 • Güven Oyunları
 • Zor Kişilerle İletişim
 • Yaşayarak/Deneyimleyerek Öğrenme - Öğretme
 • Grup Eğitimi/Birey Eğitimi
 • Eğitimde Grup Çalışması
 • Olası Problemlerin Çözümü

Modül 8: Eğitim Sonu Değerlendirme Ve Koçluk Süreci Yönetimi
Uygulamalı Sınıf İçi Süre :2 Gün  / Online 16 Saat 

 • Tüm Eğitimlere Katılmış Ya Da Proje Bazında Çalışılan Kurumlara Verilir.
 • Eğitim Sonu Katılımcıdan Feedback Alımını Sağlayacak Yöntemler
 • Mevcut Eğitimlerin İncelenmesi (Analiz Ve Değerlendirme)
 • Pre -Test Eğitmenin Eğitimlerde Gözlenmesi – Kayıt
 • Eğitmenin - Eğitimin Yol Haritasının Belirlenmesi
 • Eğitmenin Eğitimi Hazırlaması
 • Post - Test Eğitim Sonu Eğitmene Feedback Verilmesi Ve Gelişim Programının Yapılması
 • Programın Uygulanması Sürecinde Eğitmene Koçluk Yapılması