Duygusal Kalite ve Kişisel Stres Yönetimi

Duygusal Kalite ve Kişisel Stres Yönetimi 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri:

Çalışanların kendilerinin ve müşterilerinin duygularını yönetmelerini, duyguları pozitif yönde harekete geçirmelerini; iş dünyasında karşılaşabilecekleri olumlu/olumsuz durumlara adapte olmalarını kolaylaştırarak etkili iletişim kurmalarını; Duygusal Zeka kavramına ve içeriğine hakim olarak durumları yönetmelerini sağlamak.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi:  Tüm şirket çalışanları katılabilir. Başlangıç ve İleri iki ayrı seviyede uygulama yapılır. 

Katılımcı sayısı: Max 16  kişilik gruplar

Uygulamalı Sıınıf İçi Süre: 2 gün

Online Uygulamalı Eğitim 8 Saat / 4 Saat 

İçerik Detayları:

 • Duygu Nedir? Zeka Nedir?
 • Stres ve Öfke Nedir? 
 • Duygusal Zeka Nedir?
 • Duygular Yönetilebilir mi?
 • Öfke ile Dans Edilir mi? 
 • Duygusal Kalite Nedir?
 • Duygusal Zeka Yaklaşımları
 • Duygusal Zeka Boyutları
 • Kişisel Yetkinlik, Sosyal Yetkinlik
 • Yüksek Duygusal Zekanın Kazandırdıkları, Düşük Duygusal Zekanın Kaybettirdikleri
 • Duygusal Zekayı Geliştirmenin Yolları
 • İş Dünyasında Duygusal Zeka
 • Kendimizi Anlamak 
 • Kendimize Değer Vermek 
 • Başkalarını Anlamak ve Değerler...
 • İnsanları- Müşteriyi Tanımak/Anlamak
 • Müşteride Empati Geliştirmek
 • Esneklik, Dayanıklılık, İyimserlik
 • İnsanları ve Müşterileri İstediğimiz Sonuca Götürmek