B.E.S Akademi

B.E.S. Aracı Sertifika Programı: 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Bireysel Emeklilik Aracı adaylarını Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılmakta olan sınava hazırlayarak, konusunda yetkin uzmanlar yetiştirmek.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: B.E.S. Aracı Adayları.

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Süre: İçerikte Modüller Halinde Verilmiştir.

İçerik Detayları

1. Modül / Giriş
Uygulamalı Süre: 1 Gün Online Süre: 4 Saat 

 A.Sigorta Tarihi

 • Hayat Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Emeklilik Ürünleri

B.Genel Sigortacılık Bilgisi

 • Temel Kavramlar
 • Sigortacılığın Genel Prensipleri
 • Sigorta Çeşitleri
  • Hayat Sigortaları
  • Diğer Sigortalar
 • Reasürans
 • Sistemin İşleyişi, Gözetim ve Denetim

2. Modül / Temel İşletme Ve İktisat Grubu Eğitimleri

Uygulamalı Süre: 1 Gün Online Süre: 4 Saat 

A.Temel İşletme

 • Temel Kavramlar
 • İşletmelerin Özellikleri
 • İşletmelerin Amaçları
 • İşletmelerin İşlevleri
 • Temel İşletmecilik Fonksiyonları
  • Finansman
  • Pazarlama
  • Üretim
  • Yönetim

B.Temel İktisat

 • Temel Kavramlar
 • Arz, Talep ve Piyasa Dengesi
  • Üretim
  • Tüketim
  • Tasarruf
  • Yatırım
 • Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
 • Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler

3. Modül / Finans Ve Yatırım Araçları
Uygulamalı Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat 
 

A. Finans

 • Para Piyasaları
 • Sermaye Piyasaları

B.Finansal Matematik

 • Paranın Zaman Değeri
 • Risk Kavramı Ve Türleri
 • Faiz Kavramı

C. Yatırım Araçları Ve Piyasalar 
D. Fonlar Ve Fon Yönetimi

 • Menkul Kıymet Yatırım Fonları
 • Emeklilik Yatırım Fonları

4.Modül / Bireysel Emeklilik Ve Sosyal Güvenlik Sistemi

Uygulamalı Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat

A. Sosyal Güvenlik Sistemi

 • Sosyal Güvenlik Sistemi Kavramı
  • Sosyal Güvenliğin Tanımı
  • Sosyal Güvenliğin Nitelikleri
 • Sosyal Güvenliğin Finansmanı
  • Primli Ve Primsiz Sosyal Güvenlik Rejimleri"
  • Finansman Kaynakları
  • Finansman Yöntemleri
  • Finansman Sorunları Ve Öneriler
 • Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı
  • Sosyal Güvenliğin Kapsamı
  • Sosyal Güvenlik Kurumları

B. Bireysel Emeklilik Sistemi

 • Özel Emeklilik Sistemleri
  • Özel Emeklilik Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar
  • Özel Emeklilik Planı Türleri
  • Türkiye ve Diğer Ülke Uygulamaları
 • Mevzuat
  • Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler, Kararlar
 • Sistemin Temel Unsurları
 • Güvenlik Mekanizmaları, Gözetim ve Denetim

C. Özel Emeklilik Ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Birlikte Değerlendirilmesi

 • Özel Emeklilik Sistemi İle Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştırılması
 • Tamamlayıcı Özel Emeklilik Sistemleri
 • Sosyal Güvenlik Sisteminin Olmadığı Ülkelerde Özel Emeklilik Sistemleri

5.Modül / İlgili Vergi Mevzuatı

Uygulamalı Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat

 • Vergi İle İlgili Genel Kavramlar
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Ve İlgili Vergi Mevzuatı
 • Diğer Finansal Yatırım Araçlarının Vergilendirmesi

6.Modül / Şirket Ürünleri
Uygulamalı Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat

7.Modül / Profesyonel İlişki Yönetimi Ve Satış
Uygulamalı Süre: 2
 Gün Online Süre: 8 Saat

A. Temel İnsan İlişkileri (Profesyonellık Ve Kişisel Kalite)
B. Pazarlama 
C. Yatırımcı Psikolojisi Ve B.E.S. Satış Tekniği 

Etüt
Uygulamalı Süre: 1 Gün Online Süre: 8  Saat