3.YÖNETİCİ VE EĞİTİMCİ PROGRAMLARI

Yüzyılın değişen ihtiyaçları ve pandemi ile hızlanan 2021 iş ortamında, şirketler her zamankinden daha karmaşık ve rekabetçi bir ortamla karşı karşıyadır. Bu rekabet ortamının bir sonucu olarak yöneticiler başarıyı sürdürebilmek için öğrenme girişimlerini maksimum seviyede kullanmak zorundalar. Günümüz iş dünyasının liderlik ve yönetimdeki yeni eğilimleri bize yeni bir yol haritası hazırlamamız gerektiğini işaret ediyor. Bu trendler: 

1. Organizasyon Yapılarını Düzleştirme

2. Kendini Ve Başkalarını Geliştirme İhtiyacının Artması

3."Yetenek Uçurumuna" Yaklaşmak

4. Cinsiyet Dengesi İçin Çabalamak

5. Stratejik Önem Arz Eden Hassas Becerilere Yönelik Gelişime Odaklanmak

6. Liderlik Ve Yönetim Gelişimine Karma Bir Yaklaşım Benimsemek

7. Uzaktan Ve Esnek Çalışma

8. X-Y Ve Z Kuşağı Eğitimi

9. Dış Danışmanlarla Çalışma İşbirliği 

10. Yapay Zeka 

Biz dünyadaki yeni trendlere göre içeriklerimizi yeniledik. Sizlerde yönetici ve liderlerinizi başarı için gerekli temel yetkinliklerle donatın. Bu önemli eğilimleri ayrıntılı olarak kurumunuza aktarmak için gelin bugün birbirimize bir fırsat verelim. Sizler için hazırladığımız eğitim başlıkları: 

3.YÖNETİCİ VE  EĞİTİMCİ EĞİTİMLERİ 

       3.1.Yönetici Eğitimleri 

1.Dijital Çağda Ekip Yönetimi / Takım Yönetimi Eğitimi 

2.Dijital Çağda Etkili Görüşme ve Toplantı Yönetimi Eğitimi 

3.Dijital Çağda Profesyonel Yönetimi ve Koçluk Becerileri Eğitimi 

4.Performans Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi 

        3.2.Eğitimci Eğitimleri 

1. Eğitimciler İçin Yüzyüze ve Online Etkili Sunum Becerileri 

2. Eğitimci Eğitimi ( Adan Zye 8  Modüllük Genişletilmiş Program "EĞİTİMCİ GELİŞİM OKULU" ) 

Modül 1 Öğrenmeyi Öğrenme / Dijitalleşme İle Öğrenme 

Modül 2 İçerik Yönetimi ve Tasarımı (Sınıf İçi - Uzaktan Eğitim ve Online Eğitimler ) 

Modül 3 Eğitimce Materyal ve Oyun Tasarımı ( Modelleme Teknikleri) 

Modül 4 Yaratıcı Drama ve Michael Chekhov Tekniği 

Modül 5-1 Eğitim Öyküleri Yazımı ve Dramatizasyon 

Modül 5-2 Role Play - Vaka ve Senaryo Yazımı 

Modül 6 Ses Nefes Egzersizleri,  Etkili Konuşma ve Sunum 

Modül 7 Eğitimcinin Inıf İçi ve Online Sahne Performansı-Beden Dili  ve Uygulama 

Modül 8 Eğitim Eğitim Sonu Değerlendirne ve Eğitimci Koçluğu