Sigorta Okulu

Sigorta Okulu

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Sigorta sektöründe faaliyet göstermekte olan acentelerin kurumsal bir yapı çerçevesinde faaliyetlerine devam etmelerine yardımcı olmak.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Yeni acente olmuş acenteler ve acente adayı acenteler.

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Süre: İçerikte Modüller Halinde Belirtilmiştir. 

Eğitim programı modüler yapıdadır. İstenmesi halinde sadece ihtiyaç olan modül alınabilir. 

İçerik özeti:

1.MODÜL / GİRİŞ

Sınıf İçi Süre: 1 Gün Online Süre: 4 Saat 

A.SİGORTA TARİHİ

1. Hayat Sigortaları
2. Sağlık Sigortaları
3. Emeklilik Ürünleri

B.GENEL SİGORTACILIK BİLGİSİ

1. Temel Kavramlar
2. Sigortacılığın Genel Prensipleri
3. Sigorta Çeşitleri
3.1. Hayat Sigortaları
3.2. Diğer Sigortalar
4. Reasürans
5. Sistemin İşleyişi, Gözetim ve Denetim

2.MODÜL/ SiGORTACILIKTA HUKUK BiLGiSi

Sınıf İçi Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat 

1. Hayat Sigortalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Durumlar
2. Sağlık Sigortalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Durumlar
3. Can Sigortaları Hukuku
4. Medeni Hukuk ve Borçlar Kanununun Sigortacılıkla İlgili Bölümleri ve İşleyiş Kuralları
5. Formlarda Dikkat edilmesi Gereken Yasal Boşluklar ve Acentelerin Sorumlulukları

3. MODÜL / ACENTE İŞLETME YÖNETİMİ

Sınıf İçi Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat 

A.TEMEL İŞLETME

1. Temel Kavramlar
2. İşletmelerin Özellikleri
3. İşletmelerin Amaçları
4. İşletmelerin İşlevleri
5. Temel İşletmecilik Fonksiyonları ve Acente Yönetimi
5.1. Acenteler İçin Finansman
5.2. Acenteler İçin Pazarlama
5.3. Acenteler İçin Üretim
5.4. Acenteler İçin Yönetim

B.ACENTE YÖNETİCİLERİ İÇİN İŞLETME EKONOMİSİ 

1. Temel Kavramlar
2. Arz, Talep ve Piyasa Dengesi
2.1. Üretim
2.2. Tüketim
2.3. Tasarruf
2.4. Yatırım
3. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
4. Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler

4. MODÜL / ŞİRKET ÜRÜNLERİ

Sınıf İçi Süre: 2 Gün Online Süre: 8 Saat 

5. MODÜL / PROFESYONEL İLİŞKİ YÖNETİMİ ve SATIŞ

Sınıf İçi Süre: 4 Gün Online Süre: 32 Saat 

A. TEMEL İNSAN İLİŞKİLERİ (PROFESYONELLİK ve KİŞİSEL KALİTE)

B. PORTFÖY OLUŞTURMA ve PORTFÖY YÖNETİMİ

C. ACENTELER İÇİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

D. YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ ve SİGORTA ÜRÜNLERİ SATIŞ STRATEJİLERİ

6. MODÜL / UYGULAMA - SİMULASYON

Sınıf İçi Süre: 1 Gün Online Süre: 4 Saat